Post-Soviet Style of Doing Business in the US

We have received to the inbox of one of Ukraina, Inc pages a message from somebody named "Stanislav Pavlovich" in Chicago, Illinois with the following:

"Hi! If you can make your own re-post or write a news. "UKRAINIAN" EVENING BOXING IN MD. MGM Harbor should be yellow and blue."

A link was attached to the message taking a reader to a post in Facebook announcing with large (capital) letters:

"TICKETS FOR SALE ARE AVAILABLE..."


There was information about sell out of tickets to a not cheap event in a very expensive facility - casino. And obviously messenger  was in search of advantage of free advertising regarding services promising a very good profit.

Because it is allowed to visitors to post anything without limitations in a visitors section of our page (no information from that section appears on the page wall), Ukraina, Inc page admin sent the petitioner the following response:

"You can post on a page for visitors on your own. We re-post commercial advertisement for a fee. See more : http://classifieds.ukrainainc.com and
http://ukrnet.ukrainainc.com
".

Such response did not satisfy the write, he clearly wanted us to post for free his info on our front page and so, he insisted:

"And it is NOT commerce, I am not the manager) Tickets are selling out like hotcakes anyway. 100% Sold Out. Just wanted that the hall was crowded more by Ukrainian than American fans. The event symbolic."

Although "Stanislav Pavlovich" actually just confirmed commercial nature of his request, he was explained once again:

"It is written,""TICKETS FOR SALE ARE AVAILABLE". There would be no sale - there would be no commerce."

After this message he wrote that he was "not understood", and not just withdrew, but blocked himself off.

* * *
Why am I writing all this?

This is about the culture of doing business and respect for others who engaged in the same thing in the market.

We have a situation when a representative of an entity definitely engaged in commercial activities, by the way also very successful, in seeking opportunities to place commercial ads free of charge expecting to profit from selling more expensive tickets for very popular event.

Turning to other business structures (we pryhovuyemoho our commercial activities), representative of "Freestuff" promotion of his work is clearly trying to increase their profits at the expense of others.

And it is - very unfortunate, because in a way representative of the business with Ukrainian roots actually spoil their reputation, and simultaneously creates a not very attractive impression of the soviet way of doing business Ukrainian diaspora.

Trying to save on unethical promotion of their services on the United States market, post-Soviet business person can earn a few extra bucks, but also he/she discredits other businesses with Ukrainian roots and, of course, Ukrainian diaspora in general.

A situation like this, of course, very affect businesses of Ukrainian Diaspora who are doing their best to cooperate effectively with US business and maintain a high ranking in the market for their services.

In this connection with this, I would like to share a positive experience of cooperation with an US company, which organizes various activities related to multi-ethnic life of the US capital.

Whenever any of their actions get in touch with Ukrainian community or other Central and Eastern European communities, they turn to us for help in spreading their information to communities we work with, and each time they pay for our services in accordance with our agreement.

It is very nice to work with businesses such open to mutually beneficial cooperation: they use our services, and we earn money in the field, which is one of the areas of our business.

Бізнес по-совковому в США

На скриньку однієї із сторінок компанії Ukraїna, Inc надійшло повідомлення від якогось "Станислава Павловича" з Чикаго, Іліной такого змісту:

"Вітаю! Якщо можете зробіть репост або від себе напишіть новину. «УКРАЇНСЬКИЙ» ВЕЧІР БОКСУ В MD. MGM Харбор повинен бути жовто-блакитний".

До повідомлення було додано посилання на оголошення у ФБ, в якому великими (прописними) літерами написано:

"ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖ КВИТКИ НА..."

Відтак ішлося про продаж квитків на недешевий захід у вельми дорогому закладі - казино. І прохач явно шукав можливості безкоштовного розміщення реклами на послугу з перспективою доброго навару.

Оскільки наша сторінка дозволяє постити будь-що і без обмежень у розділі для відвідувачів (правда, інформація не появляється у стрічці новин), від менеджменту Ukraina, Inc прохачеві було надіслано таку відповідь:

"Ви можете постити на сторінці для відвідувачів самі. Ми перепощуємо комерційні оголошення на платній основі. Дет. див: http://classifieds.ukrainainc.com та
http://ukrnet.ukrainainc.com".

Така відповідь його не задовільнила, він явно хотів задурно потрапити у стрічку новин сторінки і тому він наполягав на своєму:

"Та це НЕ комерція, я не менеджер) Квитки і так розходяться як гарячі пиріжки. 100% Sold Out. Просто хотілося, щоб в залі було більше українців ніж уболівальників американця. Подія знакова".

Хоч "Станислав Павлович" лише підтвердив комерційний характер його прохання, йому ще раз пояснили:

"Там написано: "поступили в продаж квитки". Не було  б продажу - не було б і комерції".

Після цього він відписався, що його "не зрозуміли", і не просто ретирувався, а забарикадувався (заблокувався).

* * *
Навіщо я про все це пишу?
Йдеться про культуру ведення бізнесу й повагу до інших, хто так само займається ділом на ринку послуг.

Маємо ситуацію, коли представник структури, яка явно займається комерційною діяльністю, та ще й вельми успішною, вишукує можливостей "на халяву" розмістити комерційні оголошення з метою побільшити прибутки з продажу більшої кількості квитків на дуже популярний захід.

Звертаючись до іншої комерційної структури (ми не приховуємого комерційного характеру нашої діяльності), представник "халявного" просування свого діла явно намагається примножити свої прибутки за рахунок інших.

І це - дуже сумно, оскільки у такий спосіб представник бізнесу з українським корінням фактично псує своє реноме, а заодно формує не вельми привабливе враження від совкового способу ведення бізнесу українською діаспорою.

Намагаючись заощадити на неетичному просуванні своїх послуг на теренах США, совок може заробити собі кілька додаткових баксів, але водночас він дискредитує інші бізнеси з українським корінням і зрештою й усю українську діаспору в цілому.

Через отакі ситуації, ясна річ, дуже потерпають бізнеси української діаспори, які роблять усе для того, щоб плідно співпрацювати з американськими бізнесами й підтримувати високий рейтинг на ринку своїх послуг.

У цьому зв'язку хотілося б
поділитися позитивним досвідом співпраці з американською компанією, яка займається організацію різноманітних заходів, пов'язаних із поліетнічним життям столиці США.

Кожного разу, коли якийсь із їхніх заходів торкається української громади чи інших центрально- та східноєвропейських громад, вони звертаються до нас із проханням допомогти поширити їхню інформацію в громадах, з якими ми працюємо, і кожного разу оплачують наші послуги відповідно до нашої домовленості.

З такими відкритими до взаємовигідної співпраці малими бізнесами й приватними підприємствами приємно мати справу: вони користуються нашими послугами, ми ж заробляємо кошти у царині, яка є одним зі напрямів нашої діяльності.
 


Comments


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply